نمونه سوالات قلم چی پنجم ابتدایی , عکسهای زلال در سریال فریها , خلاصه‌ قسمت اخر فصل دوم فریحا , كليپ عروسي , دانلود آهنگ مانی رهنما پروانه , طرز تهیه سوپ جو , بازی برای اندروید , دانلودعکس دیوار چین , دانلود آهنگ صیاد افتخاری, کرم بورسین در چه فیلم هایی بازی کرده است

داستان خواندنی

خلاصه داستان

در يككشتي مبلغ 300 هزار دلار مورد سرقت قرار مي گيرد. اين مبلغ از طرف يك شركت كشتيراني امريكايي به اين كشتي سپرده شده بود تا در يكي از بنادر امريكاي لاتين تحويل شود.

هاگن، مامور امنيتي، براي بررسي اين قضيه به اسكله مي رود و وارد كشتي مي شود. هاگن در گفتگو با ناخدا دوم هارپر و حسابدار كشتي، فينلي، درمي يابد كه سارق با قايق موتوري وارد كشتي شده و در حالي كه چاقويي در دست داشته و صورتش را پوشانده بود، وارد دفتر حسابدار شده و با تهديد او را وادار كرده مبلغ 300 هزار دلار را از گاوصندوق به وي بدهد. ضمنا بنا به گفته آنها سارق كر و لال بوده و خواسته هايش را روي كاغذي نوشته و آن را جلوي حسابدار گرفته است.

پايان ماجرا را بخوانيد.


هاگن بعد از مكثي كوتاه گفت: درباره ملواني كه كنار در ورودي نگهباني مي دهد، چه مي دانيد؟

فينلي، حسابدار كشتي گفت: چيز زيادي نمي دانم. تازه چند روز است كه به كشتي ما آمده. اسمش اشتورگيس است. ناخد دوم مي گفت پليس ها مطلب به درد خوري از او به دست نياورده اند.

هاگن گفت: شايد من خوش شانس تر باشم.

بعد به طرف در ورودي كه جايگاه نگهبان آنجا قرار داشت، رفت. نگهبان اشتورگيس روي نيمكتي نشسته بود و راديو گوش مي داد. نگاهش را به قسمت انتهايي كشتي دوخته بود.

وقتي هاگن به او نزديك شد نگهبان نگاهي به دور و بر خود انداخت و بلند شد. او جواني بود قوي جثه، كوتاه قد، حدودا 20 ساله با موهاي نسبتا بلند و خرمايي رنگ. لباسي مندرس و خاكي رنگ كه با تكه پارچه هاي جين وصله پينه شده بود به تن داشت.

هاگن پرسيد: هنگام وقوع سرقت شما كجا بوديد؟

اشتورگيس پاسخ داد: مثل حالا همين جا بودم و اشاره اي به راديويش كرد و ادامه داد: داشتم موسيقي گوش مي كردم.

پس صداي قايق موتوري را شنيديد؟

اشتورگيس حرف او را تاييد كرد و گفت: قايق از سمت اسكله دور زد و خلاف جهت جريان آب حركت كرد من متوجه نشده بودم كه اين قايق در حال فرار است، تا اين كه ناخدا دوم سراسيمه آمد و گفت: كشتي مورد سرقت واقع شده است.

سارق احتمالا براي اين كار همدستي هم داشته كه كمكش كند تا روي عرشه بيايد و طناب ببندد يا نردباني به نرده هاي دور عرشه تكيه دهد و از آن بالا بيايد. اين دور و برها چيز مشكوكي نديده اي؟

اشتورگيس با حالتي رنجيده خاطر، جواب داد: اين سوالات را پليس هم از من كرد. با اين لحن، شما انگار مي خواهيد به من بگوييدكه من همدستش بوده ام. اما هر كدام از خدمه كشتي مي توانسته شريك او باشد. همان طور كه به پليس گفتم اين ماجرا هيچ ربطي به من ندارد.

شما كارمند جديد هستيد؟

اشتورگيس با لحن تندي جواب داد: بله، تازه بعد از 4 ماه كار بدون حقوق فهميدم كه اين آخرين سفر اين كشتي است.

هاگن چند ثانيه اي به فكر فرورفت و بعد دوباره به اتاق ناخدا دوم برگشت. هارپر هنوز مشغول مرتب كردن كارت ها بود. مثل دفعه قبل با نگراني رو به هاگن كرد.

هاگن گفت: اگر هنوز سر پيشنهادتان براي صرف قهوه هستيد، بايد بگويم كه خيلي متشكر مي شوم اگر لطف كنيد.

باعث افتخارم است كه در خدمت شما باشم.

هاگن همراه هارپر به اتاقي كه سكان كشتي در آن قرار داشت، رفت و مشغول خوردن قهوه شد.

هارپر پرسيد: حسابدار بيدار بود؟

بله و توضيحاتش را نيز شنيدم. بعد پيش نگهبان اشتورگيس رفتم و از او شنيدم كه اين آخرين سفر اين كشتي است.

هارپر با ناراحتي حرف او را تاييد كرد و گفت: ما هم تازه ديروز بعدازظهر مطلع شديم.

آهي كشيد و ادامه داد: همه اش به خاطر ركود اقتصادي است.

به اين ترتيب اميدوارم بتوانيد پول هايي را كه از دست داديد دوباره به كشتي برگردانيد. هاگن سپس حالي كه قهوه اش را مي نوشيد، گفت: فكر مي كنم مي توانم حدس بزنم كه چه اتفاقي افتاده است، يا بهتر بگويم چه اتفاقي نيفتاده است. با توجه به تجربه هاي قبلي اين امر برايم مسلم و واضح است كه كار خود حسابدار بايد باشد. او همراه شخص ديگري نقشه اين سرقت را كشيدند و بعد اين داستان ها را سر هم كردند.

هارپر پرسيد: واقعا فكر مي كنيد اين طور بوده باشد؟

اما حالت هاي فينلي كاملا واقعي به نظر مي رسد.

هارپر گفت: شايد نقشش را خوب بازي مي كند.

سوال اينجاست كه چرا بايد او يك داستان عجيب و باور نكردني را سرهم كند كه در آن يك آدم گنگ نقش يك سارق را بازي كند؟

هارپر گفت: شايد دقيقا به اين دليل غيرمحتمل به نظر مي رسد كه او توانسته چنين داستان عجيب و غريبي را سرهم كرده باشد.

اما چرا بايد آن سارق كر و لال به او حكم كرده باشد تا 10 دقيقه بعد از رفتن وي دفتر كارش را ترك نكند و همانجا بماند. در حالي كه دو يا سه دقيقه كفايت مي كرده تا قايق موتوري از كشتي دور شود؟

هارپر شانه هايش را بالا انداخت و گفت: شايد آقاي فينلي در اين مورد اشتباه مي كند. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه سرقت به همان شكلي كه حسابدار توصيفش مي كند اتفاق افتاده پس قطعا سارق كسي را داشته كه كمكش كند تا از قايق وارد كشتي شود. شايد هم اين شخص موقعي كه اوضاع مساعد بوده از كشتي به سارق كه سوار قايق موتوري بوده علامت داده است. من به اشتورگيس نگهبان مشكوكم.

حق هم داريد. او ملوان جديد كشتي است. شايد دستش با سارق توي يك كاسه باشد، شايد هم بابت علامت دادن به قايق موتوري از سارق رشوه گرفته باشد.

هاگن گفت: او 2 روز پيش به كشتي آمده، يعني قبل از اين كه مشخص بشود كه آن پول از بانك به كشتي منتقل خواهد شد. بنابراين نمي توانسته به خاطر قضيه سرقت ماموريت ورود به اين كشتي را دريافت كرده باشد.

اما ممكن است ديروز بعدازظهر كسي با او تماس برقرار كرده و او را تطميع كرده است. حتي ممكن است براي سارق، ماسك، دستكش و چاقو تهيه كرده باشد.

هارپر با هيجان گفت: اين هم مي تواند دليلي باشد براي اين كه چر سارق 10 دقيقه فرصت مي خواسته تا فرار كند. لابد مي خواسته وسايل را به اشتورگيس برگرداند.

حتي در آن صورت هم 10 دقيقه وقت لازم نبود. وقتي از اشتورگيس درباره قايق موتوري سوال كردم او گفت كه ديده قايق خلاف جهت جريان حركت كرده است. حالا يا اشتباه كرده است يا عملا كاري كرده كه تلاش ها براي پيدا كردن قايق با سختي مواجه شود. اگر فرضيه دوم درست نباشد بايد ديد كه چرا اشتباه كرده است. به نظر من جواب اين سوال كليدي است براي حل معماي سرقت. شايد تا آمدن كاپيتان سونس پاسخ اين سوال را كشف كنم.

ناخدا دوم نفسي كشيد و گفت: آرزو مي كنم موفق شويد.

هاگن بعد از نوشيدن قهوه رفت بيرون تا بوي نمدار دريا مشامش را نوازش دهد. در حالي كه غرق در افكارش به كشتي باربري كه در اسكله ديگر قرار داشت، خيره شده بود، مثل يك كامپيوتر اطلاعات و احتمالات را به ذهنش سپرد و آنها را مرور كرد.

ناگهان مثل برق پاسخي منطقي براي سوالش در مغز او جرقه زد. در همين لحظه سوت كشتي كه از آن حوالي مي گذشت انگار براي هاگن ابراز احساسات نشان داده و او را تشويق مي كرد.

دوباره نزد حسابدار به طبقه پايين رفت. فينلي هنوز بيدار بود، اما چراغ را خاموش كرده بود. با ورود هاگن چراغ را روشن كرد. هاگن پرسيد: آقاي فينلي، شما قبل از اين كه پيش ناخدا دوم برويد 10 دقيقه صبر كرديد، چرا 10 دقيقه؟ وقتي صداي حركت قايق موتوري را شنيديد بي شك متوجه شديد كه سارق از كشتي رفته است؟

حسابدار گفت: آن لحظه نمي دانستم كه او چطور وارد كشتي شده است. اما حتي اگر مي دانستم هم خطر نمي كردم. من اصلا صداي قايق را نشنيدم، حالا يا به اين خاطر است كه اتاقم در اين پايين قرار دارد و يا به دليل اين است كه وحشت كرده بودم و تنها چيزي كه مي توانستم بشنوم صداي طپش قلبم بود.

هاگن با بدگماني به دو پنجره دايره شكلي كه باز بود نگاه كرد، هر دو به يك سمت باز شده بود مثل پنجره اتاق كارش و نيز اتاق ناخدا دوم. هاگن گفت: آقاي فينلي، اگر حدس من درست باشد خيلي براي شما بد مي شود كه ديروز بعدازظهر دفتر كارتان را ترك نكرديد.

هاگن نزد اشتورگيس رفت و بدون مقدمه به او گفت: شما گفتيد كه قايق خلاف جهت جريان آب رفت. آيا شما واقعا قايق را ديده ايد يا دروغ مي گوييد؟ مي خواهيد مانع آشكار شدن حقيقت شويد؟

ملوان با تامل نگاهي به او كرد و گفت: راستش مي خواستم طوري وانمود كنم كه مشغول كار بوده ام تا مبادا از من خرده بگيرند كه چرا موقع سرقت مراقب نبوده ام.

پس صداي قايق را نشنيديد؟

اشتورگيس با ناراحتي سرش را به نشانه تاييد تكان داد و گفت: مي دانم كه عجيب به نظر مي رسد اما حقيقت همين است كه گفتم. من صداي راديو را هم آنقدر زياد نكرده بودم كه صداي موتور قايق را نتوانم بشنوم. قسم مي خورد كه محل كارم را تا بعد از زمان حادثه ترك نكردم. ناخدا دوم به من دستور داده بود كه بدون اجازه او جايگاهم را ترك نكنم. بعد از حادثه به من اجازه داد به بوفه بروم و چاي و نان بياورم.

هاگن لحظه اي تامل كرد و بعد به طبقه پايين، نزد هارپر رفت. او خودكارش را روي ميز گذاشت و اميدوارانه نگاهي به هاگن انداخت و پرسيد: چيزي دست گيرتان شد؟

تا حدي. هنوز نمي دانم كه چرا وقتي حسابدار صداي قايق را شنيده دفترش را ترك نكرده. شايد اصلا قايقي در كار نبوده است. وقتي براي بار دوم نزد حسابدار رفتم او اين شك را در دلم ايجاد كرد. چون به من گفت اصلا صداي قايقي نشنيده است. بعد اشتورگيس را جوري ترساندم تا اعتراف كند كه دروغ مي گويد و اصلا صداي قايق را نشنيده است.

هاگن نفسي تازه كرد و ادامه داد: از آن به بعد نتيجه گيري ساده شد. اگر داستاني كه حسابدار سر هم كرده درست باشد و قايقي در كار نباشد تنها مشخص كردن شخص كر و لال مي ماند كه او هم مي تواند همان شخصي باشد كه ديروز بعدازظهر كپي رسيد بانكي را در دفتر كار حسابدار مشاهده كرده، بعد به شهر رفته و شلوار و ژاكت خريده كه براي سرقت موردنيازش بوده، همچنين بقيه وسايل مورد نياز مثل دستكش، كلاه و چاقو.

او 10 دقيقه زمان نياز داشته كه با كيسه به كابين خود برگردد، لباس هاي عادي خودش را بپوشد، طوري كه وقتي بعد از خبر سرقت نزد حسابدار مي رود عادي به نظر برسد.

او از بيم اين كه مبادا اشتورگيس به طرف دفتر كار حسابدار بيايد و او را ببيند، به او دستور مي دهد كه جايگاه نگهباني را به هيچ عنوان ترك نكند.

حتي سرتاسر رودخانه نيز دچار همان سكوت مرگباري شده بود كه در دفتر كار ناخدا دوم حاكم بود. هارپر سر جايش خشكش زده بود و مثل آدم هاي گيج و منگ به كارت هاي روي ميز نگاه مي كرد. صورتش كبود شده بود، انگار در يك لحظه روح از تنش بيرون رفته بود.

به سختي آب دهانش را قورت داد و گفت: اين آخرين سفر اين كشتي بود، وضع اقتصادي هر روز بدتر مي شد. فكر كردم ارزش امتحان كردن را دارد.

نقشه اش خيلي ساده بود: كيسه اي برداشتم، يك كيسه خالي و لباس ها را از دريا روي عرشه انداختم. مي خواستم در انتهاي سفر پول ها را به گاوصندوق بانكي در آن سوي آب ها بسپارم... به نظرم خيلي ساده مي رسيد. اما خيلي احمق بودم كه فكر مي كردم از مهلكه جان سالم به در مي برم. چه شد كه به من شك كرديد؟

اين واقعيت كه شم كر و لال نيستيد.

منظورتان را نمي فهمم.

هاگن گفت: براي اين كه پليس كشتي را تفتيش نكند بايد اين طور به نظر مي رسيد كه پول ها از كشتي خارج شده است. شما تنها فرد روي عرشه بوديد كه صداي قايق موتوري را شنيده بوديد.


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-04-30 توسط arenaweb |

 

کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهاي ويژه و زيبا است كه هركدام پيامي را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهي تاريخ، يكي از آداب و رسوم پيشينيان ما بوده كه اجزاي آن نماد آرزوهاي خوب براي يك زندگي مشترك است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.

 

سفره عقد

 

سفره عقد در مراسم عقد پهن مي شود و عروس و داماد بر سر آن مي نشينند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش مي دهند و رسما زن و شوهر می شوند.

 

هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهاي ويژه و زيبا است كه هركدام پيامي را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟ ما در این باره با خانم سپیده درویش محمدی یکی از متخصصین سفره عقد و سفره‌های مذهبی به گفتگو نشسته‌ایم تا با اجزای سفره عقد بیشتر آشنا شویم.

 

 

سفره عقد:


سفره عقد معمولا شامل پارچه‌اي است كه طبق ذوق و سلیقه طراح آن پهن مي شود و تمامي اجزا بر روي آن قرار مي گيرند.

 

 

آينه و شمعدان:


آينه و شمعدان که از ارکان خرید عقد نیز هست و در خطبه عقد نیز عنوان می‌شود که همه میدانند قرآن مجيد کتاب آسمانی مسلمانان و نمادی برای تحکیم ازدواج است از مهمترین ارکان سفره عقد است. همچنین آينه در بالاي سفره، روبه روي عروس و داماد قرار داده مي شود تا آنها يكديگر را در آينه ببينند تا دل هايشان نسبت به هم مانند آينه صاف و زلال باشد. و يك جفت شمعدان كه در دو طرف آينه قرار مي گيرند كه شمع هاي روشن شمعدان ها نمايانگر روشنايي و گرمي پيوند عقد بين عروس و داماد است.

 

 

شاخه نبات:


شاخه نبات نیز که در خطبه عقد همیشه شنیده می‌شود و به عنوان شيريني دوران زندگي است و طراحی‌های بسیار متنوعی بر روی شاخه نبات می‌شود که یکی از عناصر زیبای هر سفره عقدی است.

 

 

نان و پنير و سبزي:


براي بركت زندگي در سفره استفاده مي شود و اغلب اوقات در كنار نان، پنير مي گذارند و آن را نشانه وسعت روزي مي دانند و سبزي هم نشانه سرسبزي و سلامتي است. یکی از مهمترین تخصص‌ةای یک طراح سفره عقد سبزی آرایی است یک طراح با سلیقه و هنر خویش این عناصر را در کنار هم قرار می‌دهد.

 

 

عسل:


مراسم عسل در دهان گداشتن عروس و داماد برای شیرین‌کامی و زندگی شیرین زوجین است. همانطور که این مراسم از قسمتهای مهم است چیدمان و دکوراسیون ظرف عسل باید با ذوق و سلیقه خوبی درست شود.

 

 

تخم مرغ:


نمادي از تداوم نسل است و تعداد آن بستگي به طراحی سفره دارد. چیدمان و تزئین تخم‌مرغ نیز بسیار متنوع است.

 

 

سكه:


سكه نمادي براي افزايش رزق و روزي عروس و داماد است که معمولا از سكه هايي با رنگ مجازي طلايي در سفره استفاده می‌شود. سکه به خاطر رنگ طلایی که دارد در سفره می‌درخشد و باید خیلی خوب و متناسب تزئین شود.

 

 

گردو، بادام و فندق:


وجود گردو، بادام و فندق را ني نشانی از گسترده بودن سفره عقد به علت خوراكي هاي مقوي الهي مي دانند. برخی هم عقیده دارند درخت گردو عمر طولانی دارد و گردو نمادی برای طول عمر عروس و داماد است.

میوه: ميوه هاي رنگيني مانند انار و سيب سرخ يا ميوه هاي ديگر به منزله برخورداري عروس و داماد از همه نعمت هاي طبيعي خداوند است. که امروزه در سفره عقد از میوه‌هایی مثل آناناس به خاطر زیبایی که دارد نیز استفاده می‌شود.

 

 

گل:


گل نماد طراوت ، شادابي و زیبایی است . یکی دیگر از مهارت‌های طراحان سفره عقد گل‌آرایی است. در این بخش هر طراح به سلیقه و ذوق خود هنرمایی می‌کند.

 

 

حلقه:


همانطور که حلقه از اجزای مهم ازدواج است در سفره عقد نیز از اجزای مهم حساب مي آيد. مراسم حلقه دست کردن عروس و داماد در کنار سفره عقد نیز از مراسم‌های مهم است و چیدمان و تزئین جعبه حلقه‌ها بسیار مهم است.

 

 

اسپند:


دود كردن اسپند برای دور شدن چشم حسود در آیین ما جایی ویژه دارد و در کنار سفره عقد بر بالای سر عرو و داماد نیز صورت می‌گیرد.

 

 

كله قند:


در مراسم عقد خانم‌های خوشبخت بر روی پارچه سفیدی بر سر عروس و داماد کله قند می‌سایند که نمايانگر باريدن شادي و شيريني بر سر آنها است. در مراسم عقدکنان معمولا به رسم یادگاری از پیوند ازدواج عروس و داماد هدیه‌ای به مهمانان داده می‌شود. این هدیه‌ها نیز با توجه به تناسبات و طراحی سفره عقد در ظرفی قرار داده می‌شود و پس از مراسم عروسی توسط عروس به مهمانان داده می‌شود.

 

اما میهمانان نیز از اين جشن دست خالي بر نمي گردند زيرا عروس و داماد به رسم يادگاري تحفه اي به آنها هديه مي دهند.

 

انواع سفره عقد امیدوارم خوشتان بیاید.

 

سفره عقد

 

 

گل زیبا

 

 

سفره عقد

 

 

گل زیبا

 

 

سفره عقد

 

 

گل زیبا

 

 

سفره عقد

 

 

گل

 

 

سفره عقد

 

 

گل

 

 

سفره عقد

 

 

گل

 

 

سفره عقد

 

 

گل

 

 

سفره عقد

 

 

گل

 

 

مجلس عقد

 

 

گل

 

 

مجلس عقد

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-04-27 توسط arenaweb |

 

آدامس جویدن چندان هم بی‌فایده نیست: تقويت عضلات دهان و زبان، خارج كردن باقیمانده‌هاي غذا از لابه‌لاي دندان‌ها، فعال کردن قشر مغز و . . . دكتر نيكي، متخصص تغذیه، به صراحت می‌گوید: «استفاده به اندازه از آدامس‌هاي بدون قند طبيعي، مي‌تواند مفيد باشد.» اما مشکل از آن‌جایی شروع می‌شود که بعضی‌ها در آدامس جویدن، زیاده‌روی می‌کنند. ضمن این‌که آدامس‌هایی حاوی قند طبیعی نیز در بازار وجود دارند که سلامت دهان و دندان را واقعاً تهدید می‌کنند. دکتر نیکی در این خصوص می‌گوید: «آدامس‌هايي كه حاوي قندهاي طبيعي مثل گلوكز هستند، به رشد باكتري‌هاي دهان كمك می‌کنند و خطر پوسيدگي دندان را به همراه دارند اما آدامس‌هايي که شيرين‌كننده مصنوعي دارند، قابل استفاده ميكروب‌هاي دهان نیست و خطر چنداني نخواهند داشت.»

با این وجود، افراط در جویدن هر آدامسی، چه با قند طبیعی و چه با قند مصنوعی، خطرناک است. متخصصان تغدیه معتقدند جويدن بيش از حد آدامس جلوي تشنگي فرد را می‌گیرد و بدن را در معرض خطر كم‌آبي قرار مي‌دهد. دکتر نیکی همچنین می‌افزاید: «این مسأله به خصوص درمورد كودكان ممكن است به عاملي براي كم‌غذايي و سوء تغذيه آن‌ها تبدیل شود.

 

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-04-09 توسط arenaweb |

 

ورزش

 

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن ، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است.

 

بنابر این پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است.

 

انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پول و دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند .

 

ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند .

 

ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد .

 

 

تاریخچه ورزش

 

تمدن ها در ورزش سراسر تاریخ ، توانستند یک معامله بزرگ که تغییر اجتماع و ماهیت در ورزش است را آموزش بدهند . آن ها چیزهای بسیار جدیدی از هنر را در فرانسه ، آفریقا و استرالیا ی ما قبل تاریخ که مدرک آن در مراسمات رسمی تهیه شد را کشف کنند .

 

این کسب مهارت ها وابسته به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک مروارید گران بها می درخشد . مثل ورزش ژیمناستیک در میان چینی ها پیشینه‌ی زیادی دارد.

 

ورزش های دیگر شامل : پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و پرش بلند و کشتی است. رسوم سنت گرایی ورزش باستانی ایرانی ، هنر زورخانه ای بود که اکنون با این روش تماس اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی چوگان و پرتاب نیزه هم وجود داشت. دسترسی به ورزش های عمومی با تاسیس یونان قدیم ، ایجاد شد . کشتی ، دومیدانی ، بوکس ، پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و مسابقه ارابه سواری نیز در آن زمان متداول بود.

 

بازی های المپیک هر چهار سال یک بار در دهکده‌های کوچک مثل یونان باستانبرگزار می شد و مردم سراسر جهان به این المپیک ها فرا خوانده می شدند.

 

وجود ورزش های منظم برای موجودات زنده مطابق المپیک قرن قدیمی و قرن حاضر است. فعال شدن موجودات برای تنظیم غذا و خوراک خود موجب منظم انجام شدن فعالیت ها برای لذت بیشتر مسابقات و فعالیت هایی مثل ماهیگیری و باغبانی است . انقلاب صنعتی موجب زیاد شدن آلودگی و فرصت نداشتن تماشاگر ورزشی برای دسترسی و تمایل به بازی های جهانی شده است. محبوبیت و تمایل داشتن مانند ماشین افزایش گر، موجب ترقی‌های حرفه ای متداول ورزشی می شود . توضیح بیشتر در تاریخچه ورزش

 

ورزش

 

اهمیت ورزش


امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.

 

وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمله: توضیح بیشتر در اهمیت ورزش

 

 

رده بندی ورزش

 

دانستن یک روش برای یک گروه ورزشی هدف بسیار مهمی است و نشان دهنده ی یک نامزد جامع برای ورزش است :

 

 

مسابقه

 

اسب دوانی

نیروی انسانی: ( دویدن، شنا کردن )

کمکی انسان: ( دوچرخه سواری ، قایق پارویی ، قایق سواری و ...)

منبع فعال خارجی: (موتور سواری، قایق رانی ، قایق سواری و ...)

 

 

رقابتی

 

رزمی: (جودو ، کاراته ، بوکس ، تکواندو ، ووشو ، کونگ فو ، شمشیر بازی و ...)

میدانی: (تنیس ، بدمینتون ، والیبال ، اسکواش ، تنیس روی میز )

تیمی: (بیس بال و فوتبال شهرت بسیاری در جهان دارند . بیس بال معروفیت زیادی در آمریکا و ژاپن دارد و فوتبال معروفیت بیشتری در سر تا سر جهان .

مثال های دیگری مثل : ( راگبی ، هاکی روی یخ ، هاکی روی چمن و ...) می باشد .

 

ورزش

 

مهارتی

 

هدف: ( تیراندازی با کمان ، تیراندازی با تفنگ و ...)

نمایشی: ( ژیمناستیک ، اسب سواری ، شیرجه و ...)

استقامت: ( وزنه برداری ، پرش سه گام ، پرتاب وزنه و ...)

 

 

ورزش هائی که در چند طبقه بندی قرار می گیرند

 

(پینتبال ،بای اتلون ...)

 

 

جوانمردی در ورزش


عامل اصلی در ورزش که بیشتر اوقات همه را به سوی خود جلب می کند انگیزه و سود در آن است . برای مثال ، قایق رانی و اسب دوانی نیاز به مهارت زیاد دارند . علت بروز حرکات جوانمردانه در یک فعالیت به وسیله ی یک آرزو و یا روحیه خوب ، تمایل به کسب لذت برای خود است . اما تحمل فشار در بیشتر اوقات به صورت انفرادی ، کار بزرگی است و مقدمه ای برای یک تکنولوژی به نظر می رسد و این کار لذت بیبشتری دارد .

 

فرصت مردم برای فعالیت ها و مسئولیتشان در بیشتر اوقات ، برای جستجو و احترام گذاشتن در ورزش است که با پیوستن فدراسیون ورزشی به IOC ، هر انسان برای خود فرصتی را برای ورزش کردن تنظیم می کند . در این راه ، تکمیل کردن فرصت ها در فعالیت های ورزشی رسمی بیشتر است . بیشتر فعالیت های عمومی ، مشهور و معروف اند و تعقیب کردن فعالیت های گوناگون زمان زیادی می خواهد .

 

جوانمردی در یک بازی معین باید به گونه ای باشد که هر رقیب چه بعد از مسابقه و چه قبل از مسابقه آن را رعایت کند . جوانمردی نباید در بردن اجرا شود بلکه باید در باختن هم باشد . برای مثال در فوتبال یک ورزشکار نباید خارج از رفتار ورزشی در مقابل دیگران بازی کند و توپ را خارج از زمین لگد بزند . هم چنین از تیم های دیگر هم در پرتاب اوت انتظار صحیح می رود و ...

 

ورزش

 

ورزش و تدبیر

 

ورزشکاران بزرگ برای وضعیت های خیلی دشوار در ورزش ، زمینه ی تدبیر را در نظر می گیرند . برخی احساسات در تخریب احتمالی تدابیر ، نقش موثری دارند و ممکن است احساسات دیگران به طور طولانی ، موجب تقویت تیم شده و موثر واقع شود.

 

در المپیک برلین تابستان 1936 نگاه داشتن تصاویر شاید موجب شناسایی بهتر تمدن ها و تقویت تبلیغ در سراسر رویداد ها می شد . در تاریخ ورزش اسکاتلند و ایرلند نیز ورزش ، به صورت برتر است که برای مثال ، مطابق علامت های تخصصی در فوتبال اسکاتلند ، بازی فوتبال انجام می شود که نشات گرفته از فوتبال انگلستان است .

 

 

هنر و ورزش


ورزش به هنر خیلی وابسته است .اسکی روی یخ و تای چی ورزش های هنری است برای رسیدن به یک منظره ی تماشایی ، و موجب حادثه و تجربه ای برای تماشاچی می شود . همین طور وجود تماشاگران عامل اصلی این فعالیت های ورزشی و هم چنین به اجرا در آوردن هنر شان است و چنین هنری مثل اجرای هنر ژیمناستیک و غیره است .حقیقت هنر ورزش ، در برخی مواقع احتمالی ، به ماهیت آن ورزش بستگی دارد.در تعاریف خارج از ورزش ،

 

 

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-04-04 توسط arenaweb |

ترجمه فارسی نهج البلاغه در آداب جنگ
اي گروه مسلمانان، لباس زيرين را ترس خدا، و لباس رويين را آرامش و خونسردي قرار دهيد، دندانها را برهم بفشاريد تا مقاومت شما برابر ضربات شمشير دشمن بيشتر گردد، زره نبرد را کامل کنيد، پيش از آنکه شمشير را از غلاف بيرون کشيد چند بار تکان دهيد، با گوشه چشم به دشمن بنگريد و ضربت را از چپ و راست فرود آوريد، و با تيزي شمشير بزنيد، و با گام برداشتن به پيش، شمشير را به دشمن برسانيد، و بدانيد که در پيش روي خدا و پسر عموي پيغمبر (ص) قرار داريد. پي در پي حمله کنيد و از فرار شرم داريد، زيرا فرار در جنگ، لکه ننگي براي نسلهاي آينده و مايه آتش روز قيامت است، از شهادت خرسند باشيد و به آساني از آن استقبال کنيد. به آن گروه فراوان اطراف خيمه پر زرق و برق و طناب در هم افکنده (فرماندهي معاويه) به سختي حمله کنيد، و به قلب آنها هجوم بريد که شيطان در کنار آن پنهان شده، دستي براي حمله در پيش، و پايي براي فرار آماده دارد. مقاومت کنيد تا ستون حق بر شما آشکار گردد. شما برتريد، خدا با شماست، و از پاداش اعمالتان نمي‏کاهد. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) کانَ يَقُولُهُ لِأَصْحابِهِ فِى بَعْضِ أَيَّامِ صِفِّينَ: مَعاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، ‏اسْتَشْعِرُوا ‏الْخَشْيَةَ، وَ ‏تَجَلْبَبُوا السَّکِينَةَ، وَ عَضُّوا عَلَى ‏النَّواجِذِ، فَإِنَّهُ ‏أَنْبى ‏لِلسُّيُوفِ‏ عَنِ ‏الْهامِ‏، وَ أَکْمِلُوا ‏اللَّأْمَةَ، وَ ‏قَلْقِلُوا ‏السُّيُوفَ‏ فِى ‏أَغْمادِها قَبْلَ سَلِّها، وَ الْحَظُوا ‏الْخَزْرَ، وَ اطْعَنُوا ‏الشَّزْرَ، وَ ‏نافِحُوا ‏بِالظُّبَا، وَ ‏صِلُوا ‏السُّيُوفَ‏ ‏بِالْخُطا، وَ اعْلَمُوا ‏أَنَّکُمْ‏ بِعَيْنِ اللَّهِ، وَ مَعَ ابْنِ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ، فَعاوِدُوا الْکَرَّ، وَ اسْتَحْيُوا مِنَ ‏الْفَرِّ. فَإِنَّهُ ‏عارٌ ‏فِى‏ ‏الْأَعْقابِ‏، وَ نارٌ يَوْمَ الْحِسابِ، وَ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِکُمْ نَفْساً، وَ امْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً ‏سُجُحاً، ‏وَ عَلَيْکُمْ بِهذَا السَّوادِ الْأَعْظَمِ، وَ ‏الرِّواقِ‏ ‏الْمُطَنَّبِ‏، فَاضْرِبُوا ‏ثَبَجَهُ‏، فَإِنَّ الشَّيْطانَ کامِنٌ فِى ‏کِسْرِهِ‏، قَدْ ‏قَدَّمَ‏ ‏لِلْوَثْبَةِ ‏يَداً، ‏وَ ‏أَخَّرَ ‏لِلنُّکُوصِ‏ ‏رِجْلًا ‏فَصَمْداً صَمْداً، حَتّى يَنْجَلِىَ لَکُمْ عَمُودُ الْحَقِّ ‏وَ ‏أَنْتُمُ‏ ‏الْأَعْلَوْنَ‏ ‏وَ ‏اللَّهُ‏ ‏مَعَکُمْ‏ ‏وَ ‏لَنْ‏ ‏يَتِرَکُمْ‏ ‏أَعْمالَکُمْ‏.
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-04-01 توسط arenaweb |

ترجمه فارسی نهج البلاغه منع از دشنام شاميان
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است هنگامي که شنيد گروهي از اصحابش در روزهاي جنگ صفين به لشگر شام دشنام ميدهند: من نمي‏پسندم که شما (به مردم شام) دشنام دهيد (اين جمله دلالت ندارد که دشنام دادن به آنها حرمت داشته باشد چون شک نيست که دشنام به غير مومن يعني کافر فاسق و دشمن آل محمد عليهم‏السلام جائز است و بيزاري از ايشان واجب، ولي مقصود از فرمايش امام عليه‏السلام اين است که چون منظور آن حضرت از اين جنگ و زد و خورد بدست آوردن رياست و سلطنت نبوده بلکه براي هدايت و راهنمائي مردم و اعلاء کلمه اسلام است، پس دشنام سبب زياد شدن دشمني و کينه مي‏گردد، و آنها هم به ناداني با آن حضرت و لشگرش دشنام خواهند داد، و دشنام به ولي خدا و دشنام به پيغمبر است و دشنام به پيغمبر دشنام به خدا و موجب دخول آتش است، خلاصه طعن و دشنام به دشمنان خدا و رسول و اوصياء آن حضرت عليهم‏السلام شرعا جائز و مستحب ست و بيزاري از آنها واجب است، چنانکه در سخن نوزدهم امام عليه‏السلام به اشعث ابن قيس که منافقين و در ميان لشگر آن حضرت بود لعن فرموده دشمنام داد، ولي در صورت خوف ضرر جاني و مالي و توانا نبودن بر دفاع خودداري و دوري ايشان نيز واجب مي‏باشد، و از اين رو در قرآن کريم س 6 ي 108 مي‏فرمايد: و لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني با آنانکه غير خدا را مي‏پرستند دشنام ندهيد که ايشان هم از روي جور و دشمني بدون آنکه بفهمند به خدا دشنام مي‏دهند. پس امام عليه‏السلام مي‏فرمايد:) وليکن اگر کردار آنها را بيان کرده حالشان (ظلم و ستم و پيروي از هوا و خواهش نفس و منحرف شدن آنان از راه حق و ازاين گونه سخنان) را يادآوري نمائيد در گفتار (از دشنام دادن) بهتر و در مقام عذر (براي کسي که اعتراض نمايد که چرا با آنها جنگيده زد و خورد مي‏نمائيد) بليغ‏تر و رساتر است، و بهتر آن است که به جاي دشنام دادن به آنان بگوئيد: بارخدايا خونهاي ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما، و ميان ما و آنها را اصلاح نما، و آنان را از گمراهيشان برهان تا کسي که نادان به حق است آن را بشناسد، و آنکه حريص و شيفته گمراهي و دشمني است از آن باز ايستد. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) وَ قَدْ سَمِعَ قَوْماً مِنْ أَصْحابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشّامِ أَيّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ: إِنِّى أَکْرَهُ لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِينَ، وَ لکِنَّکُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حالَهُمْ کان أَصْوَبَ فِى الْقَوْلِ، وَ أَبْلَغَ فِى الْعُذْرِ، وَ قُلْتُمْ مَکانَ سَبِّکُمْ إِيَّاهُمْ، اللَّهُمَّ احْقِن دِماءَنا وَ دِماءَهُمْ، وَ أَصْلِحْ ذاتَ بَيْنِنا وَ بَيْنِهِمْ، وَ اهْدِهِم مِنْ ضَلالَتِهِمْ حَتّى يَعْرِفَ الحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ، وَ ‏يَرْعَوِىَ‏ عَنِ الْغَىِّ وَ الْعُدْوانِ مَنْ ‏لَهِجَ‏ ‏بِهِ‏.
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-03-29 توسط arenaweb |

ترجمه فارسی نهج البلاغه سفارش به تقوا
علم الهي
خدا مي‏داند نعره حيوانات وحشي را در کوهها و بيابانها، و گناه و معصيت بندگان را در خلوتگاهها، و آمد و رفت ماهيان را در درياهاي ژرف، و به هم خوردن آبها را بر اثر وزش بادهاي سخت. و گواهي مي‏دهم که حضرت محمد (ص) برگزيده خدا، سفير وحي، و رسول رحمت اوست.
ارزش پرهيزگاري
پس از ستايش پروردگار، همانا من شما را به ترس از خدا سفارش مي‏کنم، خدايي که آفرينش شما را آغاز کرد، و به سوي او باز مي‏گرديد، خدايي که خواسته‏هاي شما را برآورد، و رغبت و آرزوي شماست، راه راست شما به او پايان مي‏پذيرد، و به هنگام ترس و وحشت، او پناهگاه شماست. همانا تقوا و ترس از خدا، داروي بيماريهاي دل‏ها، روشنايي قلبها، و درمان دردهاي بدنها، مرهم زخم جانها، پاک کننده پليديهاي ارواح، و روشنايي‏بخش تاريکي چشمها، و امنيت در ناآراميها، و روشن‏کننده تاريکيهاي شماست. پس اطاعت خدا را پوشش جان قرار دهيد، نه پوشش ظاهري، و با جان فرمانبردار باشيد نه با تن، تا با اعضاء و جوارح بدنتان درهم آميزد. و بر همه امورتان حاکم گردانيد، اطاعت خدا را راه ورود به آب حيات، شفيع گرفتن خواسته‏ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرها، آرامش وحشت‏هاي طولاني دوران برزخ، و راه نجات لحظات سخت زندگي، قرار دهيد زيرا اطاعت خدا، وسيله نگهدارنده از حوادث هلاک کننده، و جايگاه‏هاي وحشتناک که انتظار آن را مي‏کشيد، و حرارت آتشهاي برافروخته مي‏باشد. پس کسي که تقوا را انتخاب کند، سختي‏ها از او دور گردند، تلخي‏ها شيرين، فشار مشکلات و ناراحتيها برطرف خواهد شد، و مشکلات پياپي و خسته‏کننده، آسان، و مجد و بزرگي از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو مي‏بارند، رحمت باز داشته حق باز ميگردد، و نعمتهاي الهي پس از فرو نشستن به جوشش مي‏آيند، و برکات تقليل يافته فزوني گيرند. پس از خدايي بترسيد که با پند دادن شما را سود فراوان بخشيده، و با رسالت پيامبرش شما را نيکو اندرز داده، و با نعمتهايش بر شما منت گذاشته است، خود را براي پرستش خدا فروتن داريد، و با انجام وظائف الهي، حق فرمانبرداري را به جا آوريد.
ويژگيهاي اسلام
همانا اين اسلام، دين خداوندي است که آن را براي خود برگزيد، و با ديده عنايت پروراند، و بهترين آفريدگان خود را مخصوص ابلاغ آن قرار داد، پايه‏هاي اسلام را بر محبت خويش استوار کرد، و اديان و مذاهب گذشته را با عزت آن، خوار نمود، و با سربلند کردن آن ديگر ملت‏ها را بي‏مقدار کرد، و با محترم داشتن آن دشمنان را خوار گردانيد، و با ياري کردن آن دشمنان سرسخت را شکست داد، و با نيرومند ساختن آن ارکان گمراهي را درهم کوبيد، و تشنگان را از چشمه زلال آن سيراب کرد، و آبگيره‏هاي اسلام را پرآب نمود. خداوند اسلام را بگونه‏اي استحکام بخشيد که پيوندهايش نگسلد، و حلقه‏هايش از هم جدا نشود، و ستونهايش خراب نگردد، در پايه‏هايش زوال راه نيايد، درخت وجودش از ريشه کنده نشود، زمانش پايان نگيرد، قوانينش کهنگي نپذيرد، شاخه‏هايش قطع نگردد، راههايش تنگ و خراب نشود، و پيمودن راهش دشوار نباشد، تيرگي در روشنايي آن داخل نشود، و راه راست آن کجي نيابد، ستونهايش خم نشود، و گذرگاهش بدون دشواري قابل پيمودن باشد، در چراغ اسلام خاموشي، و در شيريني آن تلخي راه نيابد. اسلام ستونهاي استواري است که خداوند آن را در دل حق برقرار کرد، اساس و پايه آن را ثابت فرمود، اسلام چشمه‏ساري است که آب آن در فوران، چراغي است که شعله‏هاي آن فروزان، و نشانه هميشه استواري است که روندگان راه حق با آن هدايت شوند، پرچمي است که براي راهنمايي پويندگان راه خدا نصب گرديده، و آبشخوري است که واردشوندگان آن سيراب مي‏شوند. خداوند نهايت خشنودي خود را در اسلام قرار داده، و بزرگ‏ترين ستونهاي دينش، و بلندترين قله اطاعت او در اسلام جاي گرفته است، اسلام در پيشگاه خداوند، داراي ستونهايي مطمئن، بنايي بلند، راهنمايي هميشه روشن، شعله‏اي روشني‏بخش، برهاني نيرومند، و نشانه‏اي بلندپايه است، که درافتادن با آن ممکن نيست، پس اسلام را بزرگ بشماريد، از آن پيروي کنيد، حق آن را ادا نماييد، و در جايگاه شايسته خويش قرار دهيد.
بعثت پيامبر (ص) و سختي‏هاي جاهليت
سپس خداوند سبحان حضرت محمد (ص) را هنگامي مبعوث فرمود که دنيا به پايان خود نزديک، نشانه‏هاي آخرت نزديک و رونق آن به تاريکي گراييد، و اهل خود را بپا داشته، جاي آن ناهموار، آماده نيستي و نابودي، زمانش در شرف پايان، و نشانه‏هاي نابودي آن نزديک، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگي آن شکسته، و اسباب حيات درهم ريخته، پرچمهاي دنيا پوسيده، و پرده‏هايش دريده. و عمرها به کوتاهي رسيده بود، در اين هنگام خداوند پيامبر (ص) را ابلاغ‏کننده رسالت، افتخارآفرين امت، چونان باران بهاري براي تشنگان حقيقت آن روزگاران، مايه سربلندي مسلمانان، و عزت و شرافت يارانش قرار داد.
ارزش و ويژگيهاي قرآن
سپس قرآن را بر او نازل فرمود. نوري است که خاموشي ندارد، چراغي است که درخشندگي آن زوال نپذيرد، دريايي است که ژرفاي آن درک نشود، راهي است که رونده آن گمراه نگردد، شعله‏اي است که نور آن تاريک نشود، جداکننده حق و باطلي است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنايي است که ستونهاي آن خراب نشود، شفادهنده‏اي است که بيماريهاي وحشت‏انگيز را بزدايد، قدرتي است که ياورانش شکست ندارند، و حقي است که ياري‏کنندگانش مغلوب نشوند. قرآن، معدن ايمان و اصل آن است، چشمه‏هاي دانش و درياهاي علوم است، سرچشمه‏هاي عدالت، و نهرهاي جاري عدل است، پايه‏هاي اسلام و ستونهاي محکم آن است، نهرهاي جاري زلال حقيقت، و سرزمينهاي آن است، دريايي است که تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند کشيد، و چشمه‏هايي است که آبش کمي ندارد، محل برداشت آبي است که هر چه از آن برگيرند کاهش نمي‏يابد، منزلهايي است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد، و نشانه‏هايي است که روندگان از آن غفلت نمي‏کنند، کوهسار زيبايي است که از آن نمي‏گذرند. خدا قرآن را فرو نشاننده عطش علمي دانشمندان، و باران بهاري براي قلب فقيهان، و راه گسترده و وسيع براي صالحان قرار داده است، قرآن دارويي است که با آن بيماري وجود ندارد، نوري است که با آن تاريکي يافت نمي‏شود، ريسماني است که رشته‏هاي آن محکم، پناهگاهي است که قله آن بلند، و توان و قدرتي است براي آنکه قرآن را برگزيند، محل امني است براي هر کس که آنجا وارد شود، راهنمايي است براي آنکه از او پيروي کند، وسيله انجام وظيفه است براي آنکه قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، برهاني است بر آن کس که با آن سخن بگويد، عامل پيروزي است براي آن کس که با آن استدلال کند، نجات‏دهنده است براي آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند، و راهبر آنکه آن را بکار گيرد، و نشانه هدايت است براي آن کس که در او بنگرد، سپر نگهدارنده است براي آن کس که با آن خود را بپوشاند، و دانش کسي است که آن را به خاطر بسپارد، و حديث کسي است که از آن روايت کند، و فرمان کسي است که با آن قضاوت کند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِى الْفَلَواتِ، وَ مَعاصِىَ الْعِبادِ فِى الْخَلَواتِ، وَ اخْتِلافَ ‏النِّينانِ‏ فِى الْبِحارِ الْغامِراتِ، وَ تَلاطُمَ الْماءِ بِالرِّياحِ الْعاصِفاتِ، وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً ‏نَجِيبُ‏ اللَّهِ، وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ، وَ رَسُولُ رَحْمِتِهِ.
أَمَّا بَعْدُ، ‏فَأُوصِيکُمْ‏ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِى ابْتَدَأَ خَلْقَکُمْ، وَ إِلَيْهِ يَکُونُ مَعادُکُمْ، وَ بِهِ نَجاحُ طَلِبَتِکُمْ، وَ إِلَيْهِ مُنْتَهى رَغْبَتِکُمْ، وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِکُمْ، وَ إِلَيْهِ ‏مَرامِى‏ ‏مَفْزَعِکُمْ‏. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَواءُ داءِ قُلُوبِکُمْ، وَ بَصَرُ عَمى أَفْئِدَتِکُمْ، وَ شِفاءُ مَرَضِ أَجْسادِکُمْ، وَ صَلاحُ فَسادِ صُدُورِکُمْ، وَ طَهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِکُمْ، وَ جِلاءُ ‏غِشاءِ أَبْصارِکُمْ، وَ أَمْنُ فَزَعِ ‏جَأشِکُمْ‏، وَ ضِياءُ سَوادِ ظُلْمَتِکُمْ. فَاجْعَلُوا طاعَةَ اللَّهِ ‏شِعاراً دُونَ ‏دِثارِکُمْ‏، وَ دَخِيلًا دُونَ شِعارِکُمْ، وَ لَطِيفاً بَيْنَ أَضْلاعِکُمْ، وَ أَمِيراً فَوْقَ أُمُورِکُمْ، وَ ‏مَنْهَلًا لِحِينِ وَرُودِکُمْ، وَ شَفِيعاً ‏لِدَرْکِ‏ ‏طَلِبَتِکُمْ‏، وَ ‏جُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِکُمْ، وَ مَصابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِکُمْ، وَ سَکَناً لِطُولِ وَحْشَتِکُمْ، وَ نَفَساً لِکُرَبِ مَواطِنِکُمْ، فَإِنَّ طاعَةَ اللَّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتالِفَ مُکْتَنِفَةٍ، وَ مَخاوِفَ مُتَوَقَّعَةٍ، وَ ‏أُوارِ نِيرانٍ مُوقَدَةٍ. فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوى ‏عَزَبَتْ‏ عَنْهُ الشَّدائِدُ بَعْدَ دُنُوِّها، وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرارَتِها، وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْواجُ بَعْدَ تَراکُمِها، وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعابُ بَعْدَ ‏إِنْصابِها، وَ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْکَرامَةُ بَعْدَ قُحُوطِها، وَ ‏تَحَدَّبَتْ‏ ‏عَلَيْهِ‏ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِها، وَ تَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ ‏نُضُوبِها، وَ ‏وَبَلَتْ‏ عَلَيْهِ الْبَرَکَةُ بَعْدَ ‏إِرْذاذِها. فَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى نَفَعَکُمْ بِمَوْعِظَتِهِ، وَ وَعَظَکُمْ بِرِسالَتِهِ، وَ امْتَنَّ عَلَيْکُمْ بِنِعْمَتِهِ، فَعَبِّدُوا أَنْفُسَکُمْ لِعِبادَتِهِ، وَ اخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طاعَتِهِ.
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِى اصْطَفاهُ لِنَفْسِهِ، وَ اصْطَنَعَهُ عَلى عَيْنِهِ، وَ ‏أَصْفاهُ‏ ‏خِيَرَةَ ‏خَلْقِهِ‏، وَ أَقامَ دَعائِمَهُ عَلى مَحَبَّتِهِ، أَذَلَّ الْأَدْيانَ ‏بِعِزِّهِ‏ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ ‏بِرَفْعِهِ‏، وَ أَهانَ أَعْداءَهُ بِکَرامَتِهِ، وَ خَذَلَ ‏مُحادِّيهِ‏ بِنَصْرِهِ، وَ هَدَمَ أَرْکانَ الضَّلالَةِ ‏بِرُکْنِهِ‏، وَ سَقى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِياضِهِ، وَ ‏أَتْأَقَ‏ الْحِياضَ ‏‏بِمَواتِحِهِ‏‏. ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصامَ لِعُرْوَتِهِ، وَ لا فَکَّ لِحَلْقَتِهِ، وَ لَا انْهِدامَ لِأَساسِهِ، وَ لا زَوالَ لِدَعائِمِهِ، وَ لَا انْقِلاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَ لَا انْقِطاعَ لِمُدَّتِهِ، وَ لا ‏عَفاءَ لِشَرائِعِهِ، وَ لا ‏جَذَّ لِفُرُوعِهِ، وَ لا ‏ضَنْکَ‏ لِطُرُقِهِ، وَ لا ‏وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ، وَ لا سَوادَ ‏لِوَضَحِهِ‏، وَ لا عِوَجَ لِانْتِصابِهِ، وَ لا ‏عَصَلَ‏ فِى عُودِهِ، وَ لا ‏وَعْثَ‏ ‏لِفَجِّهِ‏، وَ لَا انْطِفاءَ لِمَصابِيحِهِ، وَ لا مَرارَةَ لِحَلاوَتِهِ. فَهُوَ دَعائِمُ ‏أَساخَ‏ فِى الْحَقِّ ‏أَسْناخَها، وَ ثَبَّتَ لَها أَساسَها، وَ يَنابِيعُ غَزُرَتْ عُيُونُها، وَ مَصابِيحُ ‏شُبَّتْ‏ ‏نِيرانُها، وَ ‏مَنارٌ اقْتَدى بِها ‏سُفَّارُها، وَ ‏أَعْلامٌ‏ قُصِدَ بِها فِجاجُها، وَ مَناهِلُ رَوِىَ بِها وُرَّادُها جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهى رِضْوانِهِ، وَ ذِرْوَةَ دَعائِمِهِ، وَ سَنامَ طاعَتِهِ. فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْکانِ، رَفِيعُ الْبُنْيانِ، مُنِيرُ الْبُرْهانِ، مُضِى‏ءُ النِّيرانِ، عَزِيزُ السُّلْطانِ، ‏مُشْرِفُ‏ ‏الْمَنارِ، ‏مُعْوِزُ ‏‏الْمَثارِ‏، فَشَرِّفُوهُ، وَ اتَّبِعُوهُ، وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَضَعُوهُ ‏مَواضِعَهُ‏.
ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- بِالْحَقِّ حِينَ دَنا مِنَ الدُّنْيَا الْإِنْقِطاعُ، وَ أَقْبَلَ مِنَ الْآخِرَةِ ‏الْإِطِّلاعُ‏، وَ أَظْلَمَتْ بَهْجَتُها بَعْدَ إِشْراقٍ، وَ قامَتْ بِأَهْلِها عَلى سَاقٍ، وَ ‏خَشُنَ‏ ‏مِنْها ‏مِهادٌ، وَ ‏أَزِفَ‏ مِنْها ‏قِيادٌ، فِى انقِطاعِ مِنْ مُّدَّتِها، وَ اقْتِرابٍ مِنْ ‏أَشْراطِها، وَ ‏تَصَرُّمٍ‏ مِنْ أَهْلِها، وَ ‏انْفِصامٍ‏ مِنْ حَلْقَتِها، وَ ‏انْتِشارٍ مِنْ ‏سَبَبِها، وَ ‏عَفاءٍ ‏مِنْ‏ ‏أَعْلامِها، وَ تَکَشُّفٍ مِنْ عَوْراتِها، وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِها. جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ بَلاغاً لِرِسالَتِهِ، وَ کَرامَةً لِأُمَّتِهِ، وَ رَبِيعاً لِأَهْلِ زَمانِهِ، وَ رِفْعَةً لِأَعْوانِهِ، وَ شَرَفاً لِأَنْصارِهِ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْکِتابَ نُوراً لا تُطْفَأُ مَصابِيحُهُ وَ سِراجاً لا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ، وَ بَحْراً لا يُدْرَکُ قَعْرُهُ، وَ ‏مِنْهاجاً لا يَضِلُّ ‏نَهْجُهُ‏، وَ شُعاعاً لا يُظْلِمُ ضَوْؤُهُ، وَ فُرْقاناً لا يَخْمَدُ بُرْهانُهُ وَ ‏بُنْياناً لا تُهْدَمُ أَرْکانُهُ، وَ شِفاءً لا تُخْشى أَسْقامُهُ، وَ عِزّاً لا تُهْزَمُ أَنْصارُهُ، وَ حَقّاً لا تُخْذَلُ أَعْوانُهُ. فَهُوَ مَعْدِنُ الْإِيمانِ وَ ‏بُحْبُوحَتُهُ‏، وَ يَنابِيعُ الْعِلْمِ وَ بُحُورُهُ، وَ ‏رِياضُ‏ الْعَدْلِ وَ ‏غُدْرانُهُ‏، وَ ‏أَثافِىّ‏ الْإِسْلامِ وَ بُنْيانُهُ، وَ أَوْدِيَةُ الْحَقِّ وَ ‏غِيطانُهُ‏، وَ بَحْرٌ لا ‏يَنْزِفُهُ‏ ‏الْمُسْتَنْزِفُونَ‏، وَ عُيُونٌ ‏لا ‏يُنْضِبُهَا ‏الْماتِحُونَ‏، وَ مَناهِلُ لا ‏يُغِيضُهَا الْوارِدُونَ، وَ مَنازِلُ لا يَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسافِرُونَ، وَ أَعْلامٌ لا يَعْمى عَنْهَا السَّائِرُونَ، وَ ‏‏آکامٌ‏‏ لا ‏يَجُوزُ ‏‏عَنْهَا‏ الْقاصِدُونَ. جَعَلَهُ اللَّهُ رِيّاً لَعَطَشِ الْعُلَماءِ، وَ رَبِيعاً لَقُلُوبِ الْفُقَهاءِ، وَ ‏مَحاجّ‏ لِطُرُقِ الصُّلَحاءِ، وَ دَواءً لَيْسَ بَعْدَهُ داءٌ، وَ نُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ، وَ حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُهُ، وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ، وَ عِزّاً لِمَنْ تَوَلَّاهُ، وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ، وَ هُدىً لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ، وَ عُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ. وَ بُرْهاناً لِمَنْ تَکَلَّمَ بِهِ، وَ شاهِداً لِمَنْ خاصَمَ بِهِ، وَ ‏‏فَلْجاً‏ لِمَنْ حاجَّ بِهِ، وَ حامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ، وَ مَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلَهُ، وَ ايَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وَ ‏جُنَّةً لِمَنْ ‏اسْتَلْأَمَ‏، وَ عِلْماً لِمَنْ وَعى، وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوى، وَ حُکْماً لِمَنْ ‏قَضى.
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-03-28 توسط arenaweb |

 

 

 

کارشناسی فراگیر

 

 

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور در ساعت ۱۴ امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه خبر داد.

 در این آزمون ۶۱ هزار و ۳۰۰ نفر پذیرفته می شوند که اسامی آنها بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور می توانند طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه برای ثبت نام به واحدهای دانشگاه پیام نور مراجعه کنند...../تحلیل:مهر


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-03-25 توسط arenaweb |

 

 

 

تزیین میز غذا

 

 


تزئین یک میز شام مرتب و شیک برای مهمان

 

تزیین میز غذا

 


با ایده های ساده و آسان ما میز شام بسیار زیبایی برای مهمان هایتان تزئین کنید. این ایده ما شامل یک میز قهوه است که دورتا دور آن از بالش و کوسن استفاده کرده ایم. سعی کنید از رنگهای ملایم همراه با یک رنگ ثابت استفاده کنید. دستمال های غذا را از درازا تا کنید، و آنها را از لبه میز آویزان کنید.

 

 

قسمت مرکزی میز را با یک کاردستی تزئین کنید

 

تزیین میز غذا

 


یک گلدان بلور یا کریستال را از گل خشک یا ترکه های درخت حیاطتتان پر کنید. یک کاغذ باریک ببرید و دورتادور گلدان بپیچید و با طناب های تزئینی یا نخ چندلا محکم آن را ببندید. سپس یک کاشی یا سرامیکی که سطح سنگی یا تزئینی دارد و یا حتی پارچه ای که با سنگهای زینتی تزئین شده را روی میز بگذارید و گلدان را در قسمت گوشه آن قرار دهید.

 

 

یک فضای تزئینی زیبا در گوشه ای از میز خلق کنید

 

تزیین میز غذا

 


به این منظور باید به دنبال ظروف یا وسایل دیگری(حتی تخم مرغ) که دارای انحنا هستند بگردیم. ظاهر وسایل را با تزئیناتی که روی آنها انجام می دهیم تغییر دهیم . مثلا می توانیم از پایه تخم مرغ و وسایل تزئینی دیگر استفاده کنیم.

 


با خوراکی های موجود مثل تخم مرغ میز غذا را تزئین کنید.

 

تزیین میز غذا

 


یک عدد تخم مرغ جوشیده و رنگ شده را در پایه تخم مرغ بگذارید. دور تا دور تخم مرغ را با نخ تزئینی بپیچید و روی آن در قسمت مرکزی تخم مرغ، یک وسیله تزئینی زیبا بچسبانید.

 یک میز شام به سبک روستایی

 

تزیین میز غذا

 


در یک آشپزخانه آفتاب گیر و روشن یا در یک باغ پر از میوه، یک میز تزئین شده به سبک روستایی فضای بسیار دنج و آرامش بخشی را فراهم می کند که برای صحبت کردن و خوردن غذاهای خوشمزه بسیار مناسب است. از سمساری نزدیک خانه تان یک میز و صندلی چوبی مخصوص هوای آزاد به رنگ خودکار و ملایم تهیه کنید. یک رومیزی زیبا همرنگ نشیمنگاه صندلی هایش روی آن بیندازید. برای اینکه برای دوختن دور رومیزی وقت نگذارید می توانید از یک قیچی دالبردار استفاده کنید به این صورت که لبه های رومیزی را با قیچی دالبر دهید و وسط هر کدام یک یا چند سوراخ ایجاد کنید.

 


روی میز یک گلدان گل اضافه کنید

 

تزیین میز غذا

 

 

به جای استفاده از دسته گل، داخل یک ظرف کیک خوری را پر از گل کنید طوری که از دور مانند کیک به نظر برسد. از یک اسفنج گلدار برای سطح زیری گلها استفاده کنید. میخک، رز یا گلهای خانگی تان را به صورت لایه لایه داخل اسفنج فرو کنید. سپس به آرامی به آنها آب بدهید.

 

 

یک میز شام مدرن

 

تزیین میز غذا

 


از رنگهای شاد، ظروف فلزی یا استیل، و وسایل تزئینی مدرن برای میز شامتان استفاده کنید. ابتدا یک قالیچه زبر یا کرکی زیر میز غذا پهن کنید. با این کار فضاهای کوچک بزرگ به نظر می رسند. برای اینکه یک میز غذای شاد و پرانرژی تزئین کنید، از رنگهای مکمل برای ظروف و پارچه هایتان به کار ببرید. مثلا آبی و نارنجی، قرمز و سبز یا زرد و زرشکی.

 

 

قسمت مرکزی میز را با روح و با نشاط کنید

 

تزیین میز غذا

 


داخل یک گلدان بلور را با سنگها یا شنهای رنگی تزئینی پر کنید. داخل هر گلدان چند شاخه گل خشک بگذارید. اگر دوست داشتید می توانید داخل گلدان ها را مقداری آب بریزید و چند ماهی هم داخل آن بیندازید.

 


به طور آزادانه از رنگها استفاده کنید

 

تزیین میز غذا

 

 

تزیین میز غذا

 

 

یک پارچه بلند و باریک در قسمت لبه میز پهن کنید. یک عدد سینی روی آن بگذارید و یک بشقاب پلاستیکی داخل آن قرار دهید. لیوان استیل تان را با یک نی رنگی کنار بشقاب قرار دهید. سعی کنید بشقابی را انتخاب کنید که طرحدار و رنگی باشد.

 

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-03-17 توسط arenaweb |

 

 

 

ماه تولد فال روزانه - يکشنبه 10 مرداد 1389 بز

 فال روز متولدین فروردین: شما امروز احساس می‌كنید كه از خواب غفلت بیدار شده‌اید، برای اینكه در بخشهای مهمی از زندگیتان خیلی سریع عمل كرده‌اید. با وجود اینكه هم اكنون كیفیت كار شما بهتر شده است، اما برایتان لازم است كه كارتان را متوقف كرده تا نتایج واقعی آن را نظاره كنید. اگر شما برای منتظر ماندن و فكر كردن زمان كافی ندارید، فقط پس از اینكه فهمیدید كه تمام برنامه‌هایتان را طوری پرداخت كرده‌اید كه بتوانید به رویاهایتان برسید، به راحتی می‌توانید خودتان را مقاعد كنید كه انسان كاملی هستید.

گاو

فال روز متولدین اردیبهشت: اهداف غیر عادی كاری شما امروز باعث ناامیدی‌تان می‌شوند. از سوی دیگر شما با استفاده از رویاهایی كه برای تمام كردن كارهایتان بهتان انگیزه می‌دهند می‌توانید تصویر بسیار روشنی از آینده خود در ذهنتان مجسم كنید. نگران رسیدن به اهدافی كه در ذهنتان تجسم كرده‌اید نباشید. در حال حاضر فقط حركت كردن در مسیری معمولی برایتان كافی خواهد بود.

ارديبهشت دوقلوها

فال روز متولدین خرداد: حتی اگر شما از زندگی روزمره‌تان راضی هم هستید، با فكر كردن و تمركز كردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینكه بی هدف رویاپردازی كنید، در حالیكه با احتیاط افكارتان را به مسیری می‌كشانید كه تصاویر مثبتی را در ذهتان می‌پروراند، آنها را تحت كنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید كه خودتان فكر می‌كردید، بنابراین با تغییر دادن تصویرهایی كه نگرش شما را می‌سازند، روزهای بهتری داشته باشید.

خرداد خرچنگ

فال روز متولدین تیر: با وجود اینكه شما چند فرد بسیارخلاق و سازنده را می‌شناسید، زمانی كه شما از ورای فیلترهای ذهنی خود به آنها نگه می‌كنید، می‌توانید ارزش كارهای آنها را درك كنید. تشویق كردن دیگران برای استفاده كردن از استعدادهایشان عملی در خور تحسین است، اما نباید استعدادهای خودتان را هم نادیده بگیرید. به جای اینكه احساس خود از زیبایی را به فرد دیگری نسبت دهید برای تخیلات زنده و روشن خود یك راه خروجی خلاقانه بیابید.

تير شير

 فال روز متولدین مرداد: اعتماد كردن به یك داستان خوب كاری كاملاً جذاب است، اما شما باید بیشتر مواظب باشید، برای اینكه سادگی و بی‌تجربگی شما هم كنون می‌تواند باعث فریب خوردن شما شود. به دیگران انگیزه دادن برای اعتمادكردن به خودشان كار پسندیده‌ای است، اما سادگی مبرهن شما می‌تواند به افراد دیگر برای فریفتن شما شهامت دهد. امروز به ندای درونتان بیشتر از حرفهای دیگران گوش كنید.

مرداد

فال روز متولدین شهریور: امروز باید حواستان جمع باشد كه خودتان را به دردسر نیندازید و قربانی نكنید. قبل از اینكه مسئولیتهای بیشتری را قبول كنید، به وعده‌هایی كه باید بهشان عمل كنید با جدیت بیشتری توجه كنید. شما با تأمل كردن به راحتی می‌توانید یك مأموریت پیچیده را به یك شغل ساده تبدیل كنید. اما در حال حاضر ذهن شما با جزئیات بخصوصی كه باید وجود داشته باشند ارتباط برقرار نمی‌كند، بنابراین باید بخشهای مهم شغلی‌تان را پراهمیت تر نشان دهید. وقتی كه واقعاً نمی‌توانید كاری را انجام دهید، فكر نكنید مجبورید جواب مثبت بدهید.

شهريور ترازو

فال روز متولدین مهر: امروز شما به راحتی می‌توانید زیبایی‌های دنیای بچه‌ها را ببینید-- به خاطر اینكه شما می‌توانید كودك درون خودتان را هم ببینید. حتی اگر امروز مجبورید كار كنید، در زمان حال بودن را تجربه كنید و لذت ببرید. اگر در اطراف شما افراد جوان زیادی وجود دارند، شادی طبیعی آنها نیاز شما به شاد بودن و تفریح كردن را ارضا خواهد كرد و شما را راضی نگه خواهد داشت.

مهر عقرب

فال روز متولدین آبان: امروز وقتی كه شما به دوران كودكی خود نگاهی می‌اندازید، بر خاطرات بدتان تمركز نكنید. درعوض به روزهای لذت بخش فكر كنید، روزهایی كه لبخند را به لبان شما نشانده‌اند. اگرچه شما می‌توانید در مورد زندگیتان كاملاً واقع بین باشید، حتی اگر مجبورید از قدرت تخیل خود برای تغییر دادن آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده استفاده كنید، یادآوری گذشته هم می‌تواند آرامش بخش باشد. برای داشتن دوران كودكی شاد هیچ وقت دیر نیست.

آبان کماندار

فال روز متولدین آذر: امروز شما از برنامه‌های خود جلو افتاده‌اید و این موضوع می‌تواند افرادی را كه قصد مشكل درست كردن برای شما را داشتند ناراحت كند. شما دلتان می‌خواهد به جای اینكه درگیر و بند عقربه‌های ساعت باشید، بتوانید آزادانه زندگی كنید. شاید چشم پوشی و گذشت كردن لازم شود، پس سعی كنید به دوستانتان احترم بگذارید. به دیگران اجازه دهید كه از قبل بدانند شما به خاطر اینكه مانع از ناراحتی كسی شوید، ممكن است كمی دیرتر به قرار ملاقات خود برسید.

آذر بز

فال روز متولدین دی: امروز هیچ تصمیم مالی مهمی نگیرید، برای اینكه شما همه حقایق را نمی‌دانید. قضاوتهای كاربردی شما ممكن است درگیر اعتقادات معنویتان باشد، اما وقتی كه به مسائل مالی دقت می‌كنید، زمانی كه باید این كار را بكنید، باور این موضوع كه همه چیز عالی پیش خواهد رفت كار خیلی سختی خواهد بود.

دي آبگير

فال روز متولدین بهمن: امروز حتی اگر مشا بارها و بارها در مورد خود با دوستان و همكارانتان حرف بزنید، آنها نمی‌توانند شما را درك كنند. اما آنها به جای ایجاد كردن جو متشنج در حالی كه فكر می‌كنند منظور شما را درك كرده‌اند به علامت توافق فقط سر خود را تكان می‌دهند. با وجود این ممكن است كه شما به طرز ناراحت كننده‌ای متوجه اختلاف نظرهای خود بشوید. سعی نكنید كه این خلاء را پر كنید، فردا وقتی كه مشكلات برطرف شد همه چیز به حالت طبیعی خود برمی‌گردد.

بهمن دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روز متولدین اسفند: امروز به شما توصیه می‌شود كه فكر خود را بر روی جهان مادی متمركز كنید، چون شما به خاطر اینكه بیشتر به فعالیتها و مشغولیتهای معنوی فكر كرده‌اید احساس رضایت می‌كنید. در حالی كه سیر كردن در مسیر پر پیچ و خم متافیزیك هیچ اشكالی ندارد، اما لازم است كه حضور خود در شغل و وظایف كاری خود را نیز ادامه بدهید. خوشبختانه مادامی كه شما وظایفی كه برگردنتان است را انجام می‌دهید، امروز امكان این را هم دارید كه به طور یك در میان هم به واقعیت و هم به  معنویات رسیدگی كنید.

اسفند
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ 2017-03-13 توسط arenaweb |
رپورتاژ
فال حافظ
معرفی شرکت اریا منتخب پارسیان
سرویس VOIP
اریا منتخب پارسیان عرضه جوجه شترمرغ بوقلمون
تورهای لحظه آخری ارزان کیش دبی مالزی و تایلند
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
قیمت عمل بینی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
بهترین روش انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
جاذبه های گردشگری کرمان یاسوج و معرفی تورهای لحظه آخری کیش مشهد
درباره اتوبار گلها تهران
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | آبنما | آگهی رایگان | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

.: :.